Adaptiv bildsynkronisering (eng. Variable Refresh Rate, VRR) är en vanlig teknik för att dynamiskt uppdatera skärmens uppdateringsfrekvens efter hur många bildrutor grafikkortet renderar. En av de vanligaste varianterna är VESA:s standard Adaptive Sync, vilken finns integrerad i Displayport-standarden sedan version 1.2a.

TV-Guiden 2021/2020 – Spelegenskaper ur källans perspektiv

Både AMD och Nvidia har egna VRR-metoder – Freesync respektive G-Sync. Båda har certifieringsprocesser som innebär att skärmtillverkare måste få sina produkter godkända för att få marknadsföra dem som kompatibla. För Adaptive Sync saknas motsvarande certifieringsprocess för att säkerställa att skärmar med stödet faktiskt fungerar som tänkt, något VESA nu ska ändra på.

Eftersom att Adaptive Sync är en öppen standard är även VESA:s kriterier för certifieringsprocessen öppet tillgängliga. Tillverkare kan ansöka om att certifiera sina produkter enligt två kategorier – Mediasync och Adaptivesync. Det förstnämnda är för skärmar ämnade för att exempelvis se och skapa videoinnehåll, medan Adaptivesync är en certifiering för spelinriktade skärmar.

För att få titulera sig som Mediasync-certifierad måste skärmen klara av att spela videoinnehåll med mindre än 1 millisekunds jitter i de tio internationellt mest använda standarderna för bildhastighet i film och video. Det sträcker sig från 23,976 till 60 FPS.

Skärmbild 2022-05-02 155553.jpg

Adaptivesync ställer krav mer anpassade för spelprestanda. För att uppfylla certifieringens villkor måste skärmen klara av en bilduppdateringsfrekvens på minst 144 Hz. Den maximala frekvensen måste kunna nås när skärmen körs med panelens faktiska upplösning och fabriksinställningar. Därtill måste den adaptiva uppdateringsfrekvensen nå ned till 60 Hz.

vesa.jpg

För att få certifieringen krävs inte endast att kraven uppfylls – det måste också ske med godkänd prestanda. Om skärmen vid testerna har synliga problem med exempelvis flimmer delas ingen certifiering ut. VESA inkluderar även krav på responstid, där exempelvis mycket eftersläp (eng. ghosting) kan resultera i ett icke godkänt resultat. För att få använda Adaptivesync-märkningen gäller en responstid på max 5 millisekunder.

Syftet med certifieringen är dels att göra det lättare för konsumenter att se vilka skärmar som är kompatibla, dels att garantera att de skärmarna kan leverera godkänd lägstanivå sett till prestanda.

Använder du VRR?