De senaste åren har AMD efter flera års stiltje rönt stora framgångar på processorsidan. Bara förra sommaren nåddes den högsta marknadsandelen bolaget haft på 14 år och när år 2021 gick mot sitt slut gjorde AMD sitt bästa år hittills, med drygt 25 procent av marknaden. Den trenden håller i sig under 2022 års första kvartal, där AMD fortsätter roffa åt sig marknadsandelar från Intel trots en sjunkande marknad för x86-processorer.

Statistiken är framtagen av analysfirman Mercury Research (via Techspot), som redovisar att i princip samtliga segment på processormarknaden haft ordentlig uppförsbacke under årets första kvartal. Detta gäller särskilt processorer för stationära datorer, där leveranser minskat med hela 30 procent.

AMD:s och Intels totala marknadsandelar för samtliga x86-processorer

Q1 2022

Q4 2021

Q1 2021

Förändring (kvartal)

Förändring (år)

Intel

72,3%

74,4%

79,3%

−2,1%

−7%

AMD

27,7%

25,6%

20,7%

+2,1%

+7%

Trots en nedåtgående trend för marknaden i stort fortsätter däremot AMD i rask takt uppåt. Sett till marknadsandelar för samtliga x86-processorer, inklusive systemkretsar, spelkonsoler och Internet of Things (IOT) ökar AMD med 2,1 procentenheter. Det ger en marknadsandel om 27,7 procent för årets första kvartal och slår förra årets rekord ännu en gång. På årsbasis ökar AMD med 7 procentenheter, vilket i sin tur innebär ett motsvarande tapp på Intels sida.

Marknadsandelar inom processorer för stationära datorer

Q1 2022

Q4 2021

Q1 2021

Förändring (kvartal)

Förändring (år)

Intel

81,7%

83,8%

80,6%

−2,1%

1,1%

AMD

18,3%

16,2%

19,3%

+2,1

−1%

Vid en titt på de olika segmenten går det att skönja ett ensamt tapp för AMD, där Intel tar ikapp en ensam procentenhet på årsbasis inom processorer för stationära datorer. Enligt Mercury Research har både AMD och Intel påverkats av att leverantörer och systembyggare står med lager fyllda till brädden. AMD har dock inte påverkats riktigt lika omfattande av överskottslager, något som tillskrivs bolagets val att prioritera produktområden med högre marginaler. Totalt ökar de istället med 2,1 procentenheter från föregående kvartal.

Marknadsandelar inom processorer serverprocessorer

Q1 2022

Q4 2021

Q1 2021

Förändring (kvartal)

Förändring (år)

Intel

88,4%

89,3%

91%

−0,9%

−2,7%

AMD

11,6%

10,7%

8,9%

+0,9%

+2,7%

På serversidan har Intel ett hårt grepp sedan lång tid tillbaka. AMD:s satsningar på segmentet fortsätter dock bära frukt. Föregående år låg AMD på en andel om 8,9 procent, något som ökar till 11,6 procent. Från kvartal till kvartal är det dock en betydligt blygsammare ökning om 0,9 procent.

Marknadsandelar inom processorer för bärbara datorer

Q1 2022

Q4 2021

Q1 2021

Förändring (kvartal)

Förändring (år)

Intel

77,5%

78,4%

82%

−0,9%

−4,4%

AMD

22,5%

21,6%

18%

+0,9%

+4,4%

Det bärbara segmentet fortsätter vara AMD:s starkaste, med en marknadsandel om 22,5 procent och en ökning om 4,4 procentandelar på årsbasis. Precis som med serverprocessorer är dock ökningen från föregående kvartal betydligt lägre, vilket även det tillskrivs att AMD prioriterat bort bärbart till förmån för Ryzen- och Epyc-processorer.

Mercury Research noterar även att ARM-baserade processorer och systemkretsar haft ett muntrare kvartal än x86-baserade processorer. Där drivs försäljning av framförallt Chromebooks och Apples M1-baserade datorer, vilket bidragit till en ökning under samma period.