Att datormarknaden fått sig en skjuts till följd av ökat arbete hemifrån har avspeglats inte minst i de nyligen publicerade kvartalsrapporterna från företag likt processortillverkarna AMD och Intel. Omsättning genererad till följd av tillverkning av processor i sig väntas för helåret 2020 öka med 2,2 procent från fjolårets siffror till 41,6 miljarder USD, enligt analysfirman IC Insights.

Enligt analytikerna kommer halvledarkretsmarknadens värde uppgå till 368,3 miljarder USD för innestående år, vilket innebär att processorer för datorbruk står för 11,3 procent av marknaden. De mest värdefulla marknadssegmenten är fortsatt DRAM och flashminne av NAND-typ, vars huvudsakliga användningsområden är primärminnen respektive lagring.

Kretsförsäljning år 2020 efter omsättning:

Miljarder USD

Förändring 2019/2020

Total andel

DRAM

64,555

3,2%

17,5%

NAND-flashminne

56,007

27,2%

15,2%

Datorprocessorer

41,681

2,2%

11,3%

Specialprocessorer, dator och tillbehör

28,787

6,0%

7,8%

MPUs för smartphones

20,904

-3,0%

5,7%

Datakälla: IC Insights

DRAM-marknadens värde beräknas i år uppgå till drygt 64,5 miljarder USD, en ökning om 3,2 procent från 2019 års siffror, för en total andel om 17,5 procent av kretsmarknaden. Detta är att jämföra med 2018 års rekordsiffror för DRAM, där kretsförsäljningen uppgick till 99,4 miljarder USD och stod för hela 23,6 procent av marknaden.

Kretsförsäljning år 2020 efter antal sålda enheter:

Miljarder enheter

Förändring 2019/2020

Analoga strömkretsar

65,105

-3,2%

Trådlösa kretsar, specifika analoga

22,901

-2,0%

Industriella kretsar, specifika analoga

21,601

-4,9%

DRAM

18,56

7,5%

Generell logik

16,681

-4,9%

Datakälla: IC Insights

Förutom att vara det mest värdefulla marknadssegmentet totalt sett är DRAM också ensam kategori bland de fem största på kretsmarknaden som spås öka sett till antal sålda enheter. För helåret 2020 beräknas 18,56 miljarder DRAM-kretsar säljas, vilket representerar en ökning om 7,5 procent från fjolåret.

Försäljning av flashminnen av NAND-typ gör det största klivet på årsbasis, där en total omsättning om 56 miljarder USD ger en ökning på årsbasis om 27,2 procent. Likt DRAM hade NAND-flashminnen ett rekordår 2018, där försäljningen uppgick till 59,4 miljarder USD, men med årets något blygsammare siffra beräknas minnestypen stå för 15,2 procent av den totala marknadens omsättning.

Läs mer om minnen: