Följetongen ARM och dess avyttring från det japanska konglomeratet Softbank har hittills sett inblandning av företag såsom Apple, Nvidia och Samsung. Där Apple redan avböjt att lägga bud på kretsmakaren, går Nvidia motsatt väg och ämnar att förvärva hela bolaget inom kort. Lite vid sidan av står istället Samsung, som nyligen meddelat intresse att köpa en mindre post i ARM.

Samsung får nu sällskap av två andra giganter i branschen som delar dess filosofi – även Foxconn och TSMC sägs vara intresserade av mindre poster i kretsutvecklaren, menar Nikkei Asian Review. De två taiwanesiska bolagen ska ha visat intresse seriöst nog för att få ta del av bolagets finanser och prognoser inför eventuella investeringar.

Där Samsung talat om en investering motsvarande cirka 5 procent av ARM:s aktier är omfattningen av de två nya intressenternas motiv mer oklara. Enligt Nikkei följer de taiwanesiska bolagen situationen med stort intresse, men framstår som ointresserade av ett uppköp av ARM i sin helhet. Där Foxconns intresse inte avhandlas i detalj av Nikkei bjuds desto mer insyn i TSMC:s syn på en potentiell affär.

The company is always quite cautious in terms of big acquisitions and investments [...] And in fact they also take into account whether the company could face strict regulatory reviews given the political climate currently.

TSMC har även tidigare följt kretsutvecklarens affärer med intresse och är medvetna om potentiella politiska fallgropar till följd av ett uppköp, enligt en icke-namngiven källa till Nikkei. Enligt en annan källa kommer TSMC inte göra några "märkbara investeringar" i ARM – vilket med TSMC-mått fortfarande kan tänkas innebära en mindre post i kretsutvecklaren.

En total eller delvis försäljning av ARM är bara ett av alternativen för Softbank, som behöver fylla ett hål i kassan i storleksordningen 40 miljarder USD. ARM-ägaren skulle även åter kunna lista kretstillverkaren på börsen och således fylla koffertarna.

Läs mer om ARM: