Apple och Epic Games ägnar sig just nu åt en uppmärksammad konflikt runt spelet Fortnite och applikationsaffären App Store. Tvisten har sitt ursprung i att Epic Games kringgått Apples regelverk runt betalningar i Fortnite, något som lett till att spelet raderats från butiken. Apple raderade dock inte bara Fortnite utan hotar även med att stänga Epic Games konton och tillgång till utvecklarverktyg. Epic svarade med att lämna in ett åläggande mot Apple.

Domstolen svarar nu på åläggandet med att ge Epic Games rätt i en sida av dispyten, rapporterar Bloomberg. Beslutet landar i att Apple temporärt förhindras från att strypa Epic Games tillgång till utvecklarverktyg och konton, detta så att företaget ska kunna tillhandahålla spelmotorn Unreal Engine till sina kunder. Domaren i målet väljer däremot att inte godkänna Epic Games begäran om att återställa Fortnite i App Store.

Dispyten har sin grund i att Epic Games infört en direkt betalningsmodell i spelet Fortnite, utan att betala App Store-avgiften om 30 procent på alla köp. Apple har i uttalanden sagt att Epic Games VD Tim Sweeney försökt få till ett speciellt avtal där Fortnite tilldelas en egen butik i App Store, vilket går emot Apples riktlinjer för butiken. Tim Sweeney svarar i sin tur med att han försökt få till liknande möjligheter för alla utvecklare.

Apple has chosen to act severely, hurting third-party developers who use Epic’s technology platform. Epic Games and Apple are at liberty to litigate against each other, but their dispute should not create havoc to bystanders.

Domaren i målet meddelar att Apples hot om att blockera tillgång till Unreal Engine är skadligt för Epic Games kunder, och att dispyten mellan de båda bolagen inte ska gå ut över oskyldiga tredjepartsutvecklare. Domaren konstaterar också att beslutet om att återställa Epic Games utvecklarkonton är temporärt och behöver inte nödvändigtvis återspegla det slutgiltiga domslutet.

Nästa steg i rättstvisten är domstolens utfrågning av Epic Games som är satt till den 28 september år 2020.

Läs mer om dispyten mellan Apple och Epic Games: