Intels avslöjande att bolaget framöver helhjärtat satsar på kontraktstillverkning åt andra aktörer är en gigantisk nyhet för en industri som framöver väntas törsta efter kretsar tillverkade på avancerad teknik. Bolagets nytillträdda VD Pat Gelsinger talade under presentationen av satsningen om hur Intel inte bara erbjuder tillverkningskapacitet – utan även bolagets teknik relaterad till processorer och nätverk till kunders förfogande.

Ett bolag som visat sig vara ointresserade av Intels teknik är Apple, som nyligen inlett övergången mot ARM-baserade processorer även i dess bärbara datorer från att ha förlitat sig på just Intel. Detta har lett till att Intel sjösatt en lättare smutskastningskampanj av Apples bärbara datorer vid namn Go PC – en kampanj nu Intel-VD:n Gelsinger förklarar med orden "kul konkurrens".

Apple is a customer, and I hope to make them a big foundry customer because today they're wholly dependent on Taiwan Semiconductor. We want to present great options for them to leverage our foundry services, as well, just like we're working with Qualcomm and Microsoft to leverage our foundry. – Pat Gelsinger, VD, Intel

I en intervju med Yahoo talar Gelsinger om hur Apple alltjämt är en Intel-kund – och om bolagets ambitioner att de så ska förbli. Förutom att peka ut Apples beroende av TSMC menar Intel-VD:n att hans bolag måste erbjuda "bra alternativ" till tillverkning hos just TSMC. Även partnerskap med Qualcomm och Microsoft lyfts fram som lovande tecken för satsningen.

counterpoint-tsmc5nm.png

Andel av TSMC:s tillverkning på 5 nanometer år 2021. Källa: Counterpoint Research

Apple å sin sida är dominant i TSMC:s orderböcker år 2021 på tillverkningstekniken 5 nanometer, vilket delvis stödjer Gelsingers önskan om att värva Iphone-makaren som kund. Att Intel skulle kunna erbjuda Apple riskspridning är uppenbart – men desto mindre klart är hur intresserade Apple skulle vara att ta till tillverkning på Intels process om 10 nanometer – i runda slängar likvärdig TSMC:s tillverkning på 7 nanometer.

Med orden "bra alternativ" ser Gelsinger och Intel med största sannolikhet istället på sin satsning på tillverkning och affärer med Apple som ett framtida mål. I samband med presentationen av bolagets planer nämndes även processorserien "Meteor Lake", som väntas bli Intels kliv ned till 7 nanometer år 2023. Detaljer kring Intels tillverkningsteknik om 7 nanometer är givetvis ännu inte kända, men en inte allt för vild gissning placerar dess transistordensitet i samma härad som TSMC:s 3 nanometer.

Huruvida Intel kan locka till sig Apple som kund återstår att se – men ett eventuellt samarbete lär i närtid inte handla om bolagets högpresterande ARM-baserade systemprocessorer.

Läs mer om Intel: