Khronos Group är en organisation som ligger bakom flertalet utvecklargränssnitt (API), däribland OpenGL, OpenCL och inte minst Vulkan. Det sistnämnda är ett gränssnitt för 3D-grafik till flera plattformar och ger utvecklare tillgång till hårdvarunära utveckling som närmast går att jämföra med de verktyg Microsoft introducerade med DirectX 12.

Nu lanserar Khronos Group Vulkan i version 1.3, som bjuder på framför allt en större nyhet i form av profiler.

The new Vulkan profile mechanism enables the precise specification and management of sets of API capabilities. Each profile specifies a core version of Vulkan plus a set of required extensions, with supported limits, features, and formats. Profiles provide a way to precisely communicate functionality requirements and device capabilities between participants in the Vulkan ecosystem to streamline the development and deployment of portable applications.

En av gränssnittets styrkor är de hundratals valbara tillägg (eng. extensions) utvecklare kan använda sig av, för att modifiera funktionaliteten till olika plattformar och syften. Den styrkan är dock till viss del även en svaghet, bland annat då det saknats tydlig dokumentation om vilka tillägg som är kompatibla och lämpliga både i kombination med varandra samt med olika plattformar och hårdvara.

Detta ställer i sin tur högre krav på utvecklare att på egen hand hålla ordning på det, något de nya profilerna ska underlätta. Varje profil har en specifik inriktning och samlar därmed lämpliga tillägg och tillhörande dokumentation för det. Genom att välja en lämplig profil ska utvecklare inte längre behöva undersöka varje tillägg separat för att se om det exempelvis lämpar sig för ett specifikt grafikkort eller en plattform.

Det kan även användas för att snabbt få en överblick över tillgängliga och kompatibla tillägg för ett visst syfte, exempelvis spelhårdvara. Bland de nya profilerna finns även en speciell Google-profil, som riktar sig till utvecklare som arbetar med Android-enheter.

Läs mer om Vulkan: