Artificiell intelligens och maskininlärning är på tapeten sedan en längre tid tillbaka, även om senare tids chattbottar och bildtjänster stått för ett uppsving i populärkulturen. Nu går EU och USA samman för AI-utveckling, om än i lite annat syfte än underhållning.

Det nya avtalet mellan de två stormakterna är det första av sitt slag, rapporterar Reuters. Det har tidigare funnits andra överenskommelser vad gäller AI-utveckling, men då främst rörande specifika områden, däribland personlig integritet. Det nya samarbetet ska istället utforska AI-modeller och maskininlärning i syfte att stöda och effektivisera viktiga samhällsfunktioner, inklusive myndigheterna och regeringarnas eget arbete.

Today, we are strengthening our cooperation with the US on artificial intelligence and computing to address global challenges, from climate change to natural disasters. Based on common values and interests, EU and US researchers will join forces to develop societal applications of AI and will work with other international partners for a truly global impact. – Thierry Breton, EU-kommissionär

Det inkluderar att forska på och utveckla modeller för att hjälpa med allt från naturkatastrofer till klimatfrågor, exempelvis för att bättre förutsäga hur en storm eller skogsbrand kan tänkas utvecklas och på så vis anpassa respons vid nödsituationer. Andra områden inkluderar förbättringar av jordbruk, sjukvård och hantering av elnät.

Medan syftet är att ge myndigheter bättre tillgång till datarika AI-modeller ska de två samarbetspartnerna inte dela data med varandra. Det stannar på respektive sida av Atlanten, och avtalet går ut på att bygga modeller och utveckla algoritmer för maskininlärning som vardera sida sedan kan applicera.