Amerikanska justitiedepartementet har lämnat in ytterligare en stämningsansökan mot ett stort teknikbolag. Den här gången är målet Adobe, och myndigheten påstår att företaget har använt olika olagliga metoder för att lura kunder att välja årslånga prenumerationer som inte går att avbryta utan dyra avgifter, rapporterar The Verge.

Enligt stämningsansökan döljer Adobe viktig information om prenumerationen i finstild text och i textrutor som bara visas när kunden klickar på mer info-knappar. På så vis lockas användare att välja prenumerationer som varar ett år i taget med något lägre månadskostnad men med ett krav att behålla prenumerationen hela året. Företaget tar ut en saftig avgift för att avbryta prenumerationen i förtid men nämner inget om det på prenumerationssidan.

Kunder möts av en ”besvärlig och komplicerad” process för att säga upp prenumerationen, och mitt i den ”överfaller” Adobe kunden med den höga avgiften, skriver justitiedepartementets jurister. Den som försöker säga upp prenumerationen via chatt eller ett telefonsamtal drabbas ofta av avbrott som innebär att de måste ta kontakt igen och gå igenom hela proceduren från början.

Förutom företaget självt pekar stämningsansökan ut två chefer som har styrt och kontrollerat bruket av de påstått olagliga metoderna.

– Adobe har snärjt kunder att fastna i fleråriga prenumerationer genom dolda avgifter och en onödigt komplicerad uppsägningsprocess, säger Samuel Levine på Bureau of Consumer Protection, en del av myndigheten Federal Trade Commission.