Cooler Master Tempest GP27U

I tider då OLED mer och mer breder ut sig på marknaden lever LCD-skärmarna kvar i sin egna, stora värld. Tekniken är idag välbeprövad och utvecklad för att kringgå begränsningarna i högsta möjliga mån med varierande resultat.

Vad Cooler Master har försökt göra med sin GP27U är en "creme de la creme-skärm" som siktar högt. Med 4K UHD-upplösning, hög bildfrekvens, adaptiv synk och rejält med kapacitet för HDR utlovas mycket. Av historien att döma har LCD-baserade bildvisare, inte minst de gjorda för datorbruk, ofta lämnat ett undermåligt intryck och således är det lätt att bli skeptisk.

HDR3.jpg

Efter långt mycket mer testande och laborerande än vanligt kan jag säga att fördomarna inte är befogade. Åtminstone inte de som bygger på hur LCD-skärmar oftast brukar prestera och att de snabbt kan avfärdas som vettiga alternativ för spel och HDR.

Tvärtom har GP27U i många avseenden uppvisat prestanda som är långt bättre genomsnittet och ibland håller en nivå som har mer gemensamt med en semi-professionell monitor än rena spelskärmar. Färgåtergivningen är inte bara bra, utan också flexibel utefter vitt skilda behov. FALD är implementerat på ett sätt som gör HDR mycket vitalt, utan att bieffekterna blir alltför tydliga. På samma gång lyckas spelegenskaperna leverera som utlovat och ger upphov till fantastiskt mäktiga upplevelser.

Trots att dess prislapp kan framstå som hög vid första anblick är den enligt mig ändå rimlig, för den som verkligen behöver en skärm med tillförlitlig återgivning och vid sidan av vill kunna spela utan några direkta kompromisser. Begreppet allround kan lätt bli urholkat men här är en skärm som verkligen borde vara det. Jag säger borde, för svagheterna gör att den inte riktigt når dit i dagsläget.

Medan både de objektiva parametrarna och allmänna prestandan håller generellt hög nivå sett till den bildmässiga biten har brister i mjukvaran färgat upplevelsen markant till det negativa. Problem som inte borde finnas gör det och uppdateringar som orsakar större fel än det löser är det enklaste sättet att sammanfatta det hela på.

HDR1.jpg

Trots att nackdelarna går att komma runt är det fortfarande moment som inte ska behövas och dessutom behöver de göras regelbundet. Det gör också att den som använder skärmen för mer yrkesverksamma ändamål såsom bildredigering behöver används ha i åtanke vilka inställningar som måste ses över vid varje tillfälle som skärmen är i bruk. För mig lämnar det en bitter eftersmak då en skärm som jag har kalibrerat bör fortsätta ge en likvärdig återgivning utan att behöva ändra inställningar så fort den startas om.

Med ena foten på prispallen och den andra foten på ett bananskal skapas en rejäl obalans hos Cooler Master GP27U. Missarna i mjukvaran tynger skärmen likt ett ankare och går aldrig att bortse från helt. Rättas felen till i en kommande uppdatering är det inga tvivel om att den når riktigt höga höjder. Idag är det en bra produkt med potential till toppenkvalitet.

Uppdatering 2023-03-30: Kort efter testets publicering kom det till kännedom att ny mjukvara blivit tillgänglig (tack för tipset @Labbrocken). Med firmware-version 1.3.1 försvann problemet med vitbalansen och skärmen beter sig återigen som den ska.

Utöver korrigerad vitbalans blev ingångsmenyn betydligt mer lättillgänglig och går att komma åt oavsett om en bildsignal visas på skärmen eller inte. Till följd av korrigeringarna revideras utmärkelsen från bra till utmärkt.

Fördelar:

  • Goda spelegenskaper.

  • Utmärkt för allroundbruk.

  • Imponerande HDR.

  • Mycket god bildkvalitet...

Nackdelar:

  • ...Såvida inte mjukvaran ställer till det.

  • Visst flimmer vid VRR.

  • Plastig design.

Pris vid publicering: 9 990 kronor

För mer information om testmetodik samt resultat tillhandahåller vi mer detaljerad information enligt sidhänvisningen nedan.