Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, eller TSMC, är världens största kontraktstillverkare av kretsar och stoltserar med namnkunniga kunder såsom AMD, Apple och Nvidia. Nyligen offentliggjorde TSMC planer på en ny fabrik i Arizona, USA, där en del av företagets kommande tillverkning på 5 nanometer är tänkt att ske.

I dagsläget är TSMC ledande med tillverkning på 7 nanometer, där en av företagets första kunder var ingen mindre än kinesiska telekomjätten Huawei. Året var 2018, processorn var Kirin 980, en processor som sedermera följdes upp av inte bara TSMC-tillverkade Kirin 990, utan även en amerikansk handelsblockad mot kinesiska företag där just Huawei och ZTE speciellt pekades ut.

Nu rapporterar Reuters att TSMC slutar ta emot nya beställningar på kretsar från Huawei. En tänkbar anledning är en ny regel från det amerikanska handelsdepartementet, klubbad under fredagen. I korta drag ger den nya regeln USA ökade möjligheter att strypa tillverkning av kretsar till Huawei som skett med hjälp amerikanska patent och tillverkningsteknik.

Enligt Nikkei ska redan beställda kretsar vars produktionsstart inletts senast 15 maj kunna levereras fram till 14 september utan att omfattas av de nya kraven. För TSMC innebär det amerikanska beslutet ett avbräck, då Huawei är företagets näst största kund efter Apple, men att företaget samtidigt följer amerikanska handelsregler.

Draget tros resultera i ökad tillverkning av Huaweikretsar hos de kinesiska företagen Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC) och Win Semiconductors, där speciellt den senare har pekats ut som en viktig del i Huaweis 5G-pussel. Nikkei menar att det nya regelverket är ett amerikanskt försök att skydda bland andra de inhemska telekomföretagen Skyworks och Qorvo, vilka är viktiga för amerikanska 5G-satsningar.

Reuters rapporterar vidare att Huaweis svar på uppgifterna är att USA:s beslut kommer påverka företagets verksamhet, och att Huawei ämnar att göra vad som krävs för att överleva. Att stänga ute företaget från kretsbeställningar beskrivs vidare som godtyckligt och skadligt för hela branschen på en internationell skala.

Den kinesiska publikationen Global Times, som anses ha nära band till Kinas kommunistparti, rapporterar att landet nu förbereder motåtgärder som bland annat uppges rikta in sig på amerikanska företag som Apple, Qualcomm och Cisco. TSMC å sin sida meddelar att företaget inte kommenterar specifika kundordrar, men att företaget alltid följer gällande lagar och regelverk.

Läs mer om handelsblockaden mot Huawei: