Hårddisktillverkaren Western Digital har på senare tid både rört om och upp, inte minst gällande smygförsäljning av diskar med billigare SMR-teknik (shingled magnetic recording) utan att meddela konsumenter om detta. Sagan om Western Digital och SMR-diskar fick sedermera ett någorlunda lyckligt slut, där bolaget kröp till korset och listade samtliga enheter som nyttjar den billigare tekniken.

Nu rapporterar Ars Technica att Western Digital är i full färd med försäljning av diskar som utges vara en sak, men som i själva fallet är något helt annat. Denna gång gäller det rotationshastigheter som bolaget uppger vara "5 400 RPM Class" – som i själva verket visar sig vara strömhungrigare diskar med ett varvtal om 7 200 RPM.

Högre varvtal innebär förvisso högre prestanda, främst i form av lägre söktider, men innebär förutom tidigare nämnda nackdel med ökad strömförbrukning även högre ljudnivåer. Mot bakgrunden av WD Red-hårddiskarnas högre specificerade strömförbrukning än Seagates diskar gav sig Reddit-användaren Amaroko på mätningar med en enkel mikrofon.

wd-blue-5400rpm-visualization-1440x1014.png

Ljudmätning WD Blue 5400 RPM. Bildkälla: /u/Amaroko

wd-elements-9tb-visualization-1440x1014.png

Ljudmätning WD Elements 8 TB. Bildkälla: /u/Amaroko

wd-mybook-8tb-visualization-1440x1014.png

Ljudmätning WD Mybook 8 TB. Bildkälla: /u/Amaroko

Medan mätningarna för en WD Blue-disk resulterar i en resonans om 90 Hz mäts istället en frekvens om 120 Hz för de båda diskarna med en kapacitet om 8 TB – trots att båda marknadsförs som "5 400 RPM Class". Med enkel matematik får vi fram att 90 svängningar i sekunden för den förstnämnda disken multiplicerat med 60 resulterar i 5 400, vilket är antalet varv per minut samtliga diskar uppges hålla.

Med 120 Hz som bas blir resultatet ovetydligen att de båda 8 TB-diskarna spinner i 7 200 RPM – en hastighet samtliga diskar ämnade för nätverkslagring håller i dagsläget, samtidigt som till och med diskens SMART-data rapporterar 5 400 RPM. I ett uttalande till Ars Technica menar Western Digital istället att det hela beror på att bolaget försöker "klassificera" utvalda produktserier istället för att uppge specifika hastigheter.

For select products, Western Digital has published RPM speed within a “class” or “performance class” for numerous years rather than publishing specific spindle speeds. We also fine-tune select hard drive platforms and the related HDD characteristics to create several different variations of such platforms to meet different market or application needs. By doing so, we are able to leverage our economies of scale and pass along those savings to our customers. As with every Western Digital product, our product details, which include power, acoustics and performance (data transfer rate), are tested to meet the specifications provided on the product’s data sheet and marketing collateral.

Högre prestanda än specificerat tackar de flesta förmodligen inte nej till – problemet är istället att Western Digital med största sannolikhet märker disken som en 5 400 RPM-enhet för att den ska framstå som en enhet med lägre strömförbrukning och ljudnivåer.

Vad anser du om Western Digitals resor med SMR-diskar och 7 200 RPM-diskar märkta som 5 400-diton? Diskutera i forumet!