Under de gångna åren har storbolag i teknikvärlden varit hårt ansatta i både USA och EU. Företag som Google, Amazon och Facebook har varit mål för allt från bötesbelopp för hantering av personlig data till hantering av det innehåll som publiceras på sociala medier. EU förbereder en renovering av de digitala lagar som styrt marknaden sedan årtusendets inledning, där stort fokus läggs på hantering och användning av EU-medborgares data.

We have heard the call from citizens and companies. The message is clear: the business and political interests of a handful of companies should not dictate our future. Europe has to set its own terms and conditions.

Förändringarna meddelas av EU-kommissionärerna Margrethe Vestager och Thierry Breton, som författar en gemensam artikel i The Irish Times. Duon riktar en tydlig uppmaning till teknikbolag som Google och Facebook när de skriver att "med storlek kommer ansvar". Utöver reglering av innehåll är ett mål också att inte låta en handfull företag ha för stor kontroll över regionens framtida utveckling.

Ändringarna görs i de två lagarna Digital Services och Digital Markets Act, som i sitt nuvarande utförande skapades år 2000 när majoriteten av dagens teknikbolag inte existerade. Google var då inte den maktfaktor med hantering av data bolaget är idag. Facebook, som startade år 2007, påverkar idag hur medborgare tar till sig information, och plattformen kan också användas för politisk påverkan och spridning av falska uppgifter.

I den föreslagna renoveringen av Digital Services Act föreslår Margrethe Vestager och Thierry Breton att ny reglering införs på alla onlinebaserade företag gällande det innehåll som publiceras på deras plattformar. Med de reviderade lagarna på plats får medlemsländerna verktyg för att definiera vad som anses vara otillåtet innehåll, som exempelvis hatiskt innehåll på sociala medier, terrorism eller barnpornografi, och vad de lokala åtgärderna ska vara.

Ett företag som verkar inom EU måste då rätta sig efter medlemslandets lagar runt innehållet, eller drabbas av tillhörande straffåtgärd. Brittiska publikationen BBC noterar att EU-kommissionen tidigare har vänt sig mot att amerikanska bolag använder data de samlar in i EU-länder för att förbättra sin produkt i andra regioner, vilket även gör det svårare för europeiska företag att konkurrera med de amerikanska storbolagen.

Den brittiske teknikanalytikern Benedict Evans varnar dock för att lagändringarna kan få oanade konsekvenser. Som exempel anger han bland annat GDPR, vars syfte var att stärka personlig integritet runt data men som istället stärkte Facebook och Google och försvårade för oberoende media. Varningen baseras på att flertalet mindre amerikanska mediabolag haft svårt att följa GDPR-lagarna och istället valt att inte göra innehållet tillgängligt i EU.

EU-kommissionen meddelar att revisionerna av Digital Services Act och Digital Market Act presenteras under dagen den 15 december år 2020.

Läs mer om EU:s marknadsreglering: