Det är ingen hemlighet att operativsystemen på telefoner samlar in data om användare, oavsett om de aktivt används eller inte. Data skickas kontinuerligt oavsett om enheten är fullt installerad eller inloggad på. Även i viloläge kopplar enheter upp sig i snitt en var femte minut, men i en studie gjord av den irländske forskaren Douglas Leith lagrar Googles Android upp till 20 gånger mer data än Apples IOS.

Exempelvis skickas data till både Google och Apple om en användare sätter i ett SIM-kort eller ändrar telefonens inställningar. Det är dock inte bara operativsystemet i sig som samlar in data, det är även de förinstallerade applikationerna. Om användare inte själva modifierar det skickar IOS automatiskt data från Siri, Safari och Icloud. Android däremot gör motsvarande för Chrome, Youtube, Google Docs, Safetyhub, Google Messenger, enhetens klocka och Googles sökfält.

I studien använder sig Leith av en Google Pixel 2 med Android 10 och en Iphone 8 med IOS 13. Till båda telefoner är administratörsrättigheter upplåsta externt med Magisk Manager respektive Checkra1n. Data mäts och jämförs vid första uppstart efter fabriksåterställning, vid insättning av SIM-kort, i viloläge, med och utan platsdata påslaget och när användaren är inloggad i operativsystemets egen app-butik.

Den datapunkt som står ut mest är vid uppstart efter fabriksåterställning. Även med minimala inställningar konfigurerade skickar Android-enheten vid uppstart cirka 1 MB data, jämfört med IOS-enhetens knappa 42 KB. Vid mätning i viloläge handlar det åter igen om cirka 1 MB jämfört med 52 KB. Om Googles Play Store-funktion avaktiveras sjunker Android-enhetens datamängd markant, men det orsakar även problem med andra applikationer.

I ett uttalande till Ars Technica motsätter sig en talesperson för Google studien, och menar att Leiths metod är bristfällig och inte mäter data på ett korrekt sätt. Talespersonen ifrågasätter även hur data från IOS-enheten mäts, och menar att vissa typer av data inte inkluderas vilket leder till den stora skillnaden.

We identified flaws in the researcher's methodology for measuring data volume and disagree with the paper’s claims that an Android device shares 20 times more data than an iPhone. According to our research, these findings are off by an order of magnitude, and we shared our methodology concerns with the researcher before publication.

Även Apple motsäger sig resultaten. De påstår att studien "gör några saker fel" och anser att de informerar och ger användare val kring hur platsinformation delas.

Forskaren själv anser datainsamlingen av båda operativsystem oroande, eftersom att mycket av den insamling som sker innebär att personinformation som namn, kreditkortsinformation, e-postadresser och IP-adresser konstant delas. Det senare kan trots begränsning i platsdatadelning leda till att användarens geografiska position, om än mindre detaljerat, avslöjas. Han uppger även att "användare inte har några realistiska möjligheter att förhindra delningen".