I slutet av mars 2021 lanserade ARM sin största uppdatering av den egna instruktionsuppsättningen sedan år 2011. De nya instruktionsuppsättningarna och arkitekturerna förändrades inte lika drastiskt som senast, när 64-bitarsstödet infördes, utan fokus för ARMv9 är istället säkerhet, maskininlärning och prestanda.

Nu visas nästa generations instruktionsuppsättningar upp i form av tre nya arkitekturer på CPU-sidan och tre nya grafikarkitekturer. En gemensam nämnare för samtliga är förbättrade Dynamiq Shared Unit-110 (DSU-110). ARM benämner DSU-110 som teknikens ryggrad, och att den uppdaterade versionens högre frekvenser ska erbjuda en kombination av förbättringar inom bandbredd, latens och energiförbrukning.

CPU-blog-image13.jpg

Bland nykomlingarna ses Cortex-X2, Cortex-A710 samt Cortex-A510, som är tänkta att ersätta förra årets Cortex-X1, Cortex-A78 respektive Cortex-A55. Framförallt de två förstnämnda är direkta uppföljare och samtliga får förbättringar gällande prestanda och energiförbrukning. De drar dessutom nytta av de nya funktioner som introducerats med ARMv9, som Scalable Vector Exentions 2 (SVE2) och de nya säkerhetskoncepten Confidential Compute Architecture (CCA) och Realms.

ARM Cortex-X2 ska likt föregångaren erbjuda möjligheten för tillverkare att nyttja egendesignade kärnor. Det blir ARM:s flaggskeppsmodell riktad mot prestandasegmentet och utlovar förbättrad prestanda med upp till 16 procent jämfört med förra årets modell. Cortex-A710 nya "stora" processor ska istället sträva efter balans mellan prestanda och strömförbrukning.

ARM:s minsting, Cortex-A510, är den arkitektur som genomgår störst förändring jämfört mot sin föregångare. Det handlar om en helt ny design där ARM utlovar förhållandevis stora förbättringar. Prestandan tar ett kliv uppåt med 30 procent jämfört med Cortex-A55 och blir 20 procent mer energieffektiv.

Screen_Shot_2021_05_24_at_5.33.45_PM.webp

Tillsammans med den nya uppsättningen processorer lanseras även instruktionsuppsättningar för tre nya grafikarkitekturer i serien Mali. Likt övriga uppdateringar handlar det huvudsakligen om förbättringar gällande prestanda, i det här fallet spelprestanda och energieffektivitet.

Kretsar baserade på ARM:s arkitekturer uppskattas ha levererats i över 100 miljarder enheter under de gångna fem åren. Då ARM inte själva utvecklar och tillverka några kretsar, utan enbart står för instruktioner och design av arkitekturer, kommer det att dröja innan de nya ARMv9-varianterna letar sig ut i färdiga produkter. Troligtvis sker detta någon gång under 2022 eller i början av 2023.

För den som vill veta mer har Anandtech gjort en djupgående genomgång.

Läs mer om ARM: