Brottslighet i de digitala arenorna är inget nytt påfund, men utpressnings- och hackerattacker har blivit allt vanligare. När matbutiker och NAS-enheter drabbas blir det extra påtagligt också för den breda massan. Bland olagligheter på Internet finns därtill företeelser som fildelning. Detta har de senaste åren varit en het potatis i och med att advokatfirmor skickat utpressningsbrev till tusentals misstänkta fildelare.

Bahnhof är en av internetleverantörerna som klart och tydligt motsatt sig att dela sådana uppgifter. Nu står klart att företaget också är för avigt inställt när det kommer till att hjälpa Polismyndigheten vid misstanke om brott. För att komma till rätta med problemet ställer nu Post- och telestyrelsen (PTS) krav på att Bahnhof åtgärdar detta inom två veckor, eller betalar vite på fem miljoner kronor.

Bahnhof, och andra bredbandsoperatörer som använder adressöversättningstekniken NAT, är skyldiga att lagra andra uppgifter, utöver IP-adress, så att det är möjligt att identifiera en enskild abonnent om man bara har information om IP-adressen. Adressöversättningstekniken innebär att ett stort antal abonnenter delar på en och samma IP-adress, vilket gör det omöjligt att identifiera en abonnent med enbart information om IP-adress. För att kunna särskilja abonnenter som delar på samma IP-adress utnyttjar man portnumret i TCP- och UDP-protokollet. – PTS

PTS förklarar att Bahnhof vägrar att lämna ut uppgifter till Polismyndigheten om den begärda informationen inte går att koppla till en specifik abonnent. I flerbostadshus finns endast en IP-adress utåt, medan ett tillägg i form av portnumret identifierar en specifik bostad. Enligt datalagringsreglerna måste alla internetleverantörer förse myndigheterna med informationen även om portnumret saknas.

Föreläggandet från PTS bär dagens datum och innebär att Bahnhof måste öppna plånboken eller anpassa enligt regelverket senast den 1 februari. Det återstår att se om företaget replikerar kraven, men även vilket alternativ de väljer.

Läs mer om Bahnhof: