Exakt när rådande kretsbrist börjar lätta, eller rent av är över, är det i nuläget ingen som vet. Det är ett komplext problem med få kortsiktiga lösningar, där prognoser från kunniga i området varierat i längd mellan några månader upp till flera år.

Senast ut att ansluta till skaran som tror på att problemet håller i sig en längre tid är IBM:s chef Jim Whitehurst. IBM har inte längre någon egen kretstillverkning, utan använder sig likt många andra av kontraktstillverkaren TSMC, vars orderböcker är fyllda till brädden.

Även om det ska investeras miljardbelopp byggs inte fabriker över en natt, och Whitehurst berättar för BBC att det kan ta flera år innan situationen lättar och att företag under tiden måste se till alternativa metoder för att möta konsumenternas behov.

We're going to have to look at reusing, extending the life of certain types of computing technologies, as well as accelerating investment in these [fabricating plants], to be able to as quickly as possible get more capacity online – Jim Whitehurst, chef på IBM

Utöver att öka produktionstakten anser Whitehurst att det är av vikt att se till det som redan finns. Genom att återanvända och förlänga livslängden på tekniker och produkter skulle situationen kunna lindras något och ge tid åt de mer långsiktiga planerna att skrida till verket.

Är ditt system rustat för att stå pall en längre tid framöver, eller är en uppgradering på tiden? Berätta i kommentarstråden!