Likt resterande stora teknikföretag har även Microsoft avtäckt sin kvartalsrapport i veckan. Trots positiva siffror och en nettovinst om 16,5 miljarder USD meddelar de att skral tillgång på komponenter negativt påverkat bolagets siffror, framförallt i kategorierna Surface och Windows.

Vidare meddelar de att kretsbristen och dess inverkan på försörjningskedjan väntas fortsätta påverka framförallt Xbox-konsoler och datorer från partnertillverkare. Microsoft uppger att bristen på nödvändiga komponenter fortsatt väntas att vara ett problem framöver med Surface-divisionen i skottlinjen.

Q4 FY21

Q4 FY20

Skillnad

Omsättning

46,2 md USD

38,0 md USD

+22%

Nettovinst

16,5 md USD

11,2 md USD

+47%

Microsoft såg väldigt positiva siffror under räkenskapsårets (FY) fjärde kvartal, vilket motsvarar det andra kvartalet i kalendern. Omsättningen steg 22 procent medan vinsten steg hela 47 procent jämfört med samma period i fjol. De största ökningarna såg Microsoft inom "Productivity and business" vilket innebär Office-produkter, Linkedin och bolagets ERP- och CRM-tjänster som ökade hela 62 procent. Sämst gick det för Microsoft Surface-divisionen, som backade cirka 20 procent.

Läs fler kvartalsrapporter: