Tidigare i år publicerade Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen, en debattartikel i Dagens Nyheter om bankers och finansiella företags IT-säkerhet. I texten lade Finansinspektionen fram en rad sätt att förbättra IT-säkerheten på bred plan och ett av förslagen var att sätta Bank-ID under statlig tillsyn, alternativt ta fram ett statligt alternativ. Regeringen går i linje med Finansinspektionen och har startat en utredning om att införa statlig e-legitimation.

I ett pressmeddelande om detta skriver regeringen att fler förebyggande åtgärder mot bedrägerier måste införas. Bedrägerier mot enskilda personer har ökat med ungefär 50 procent det senaste året och genererar runt 3 miljarder kronor per år, vilket är på samma nivå som narkotikahandel i första led. Vidare ska utbetalningar från välfärdssystemet på felaktiga grunder ligga på mellan 11 och 27 miljarder kronor.

Myndigheten för digital förvaltning och Post- och telestyrelsen har fått i uppdrag att undersöka kostnad för att ta fram e-legitimation samt se hur ett sådan skulle kunna användas i kommuner och regioner.

Utöver statlig e-legitimation undersöker regeringen andra åtgärder för att bekämpa bedrägerier. Bland annat krav på att tvåfaktorautentisering vid köp online samt att införa en ny penningtvättslag som skulle göra clearingorganisationer skyldiga att lämna uppgifter till polisen vid misstanke om penningtvätt.

Utredningen kommer vara färdigställd antingen 31 maj 2023 eller i augusti 2024.

Skulle ni vilja ha statlig e-legitimation?

Källa: Regeringen