Forskare vid Imperial College och University College London har de senaste tio åren utvecklat ett analysverktyg som med hjälp av motion capture-teknik kan förutspå sjukdomsförloppet hos patienter med sällsynta genetiska sjukdomar. Motion capture-tekniken som ligger till grund för metoden härstammar från filmindustrin där den bland annat används i storfilmen Avatar.

Metoden har hittills testats på patienter som diagnostiserats med Friedreichs ataxi (FA) och Duchennes muskeldystrofi (DMD) vilka är två sällsynta ärftliga sjukdomar. Patienter som diagnostiserats med DMD eller FA måste i dagsläget kontinuerligt besöka sjukhus för att få sin rörelseförmåga analyserad av läkare, eftersom den försämras över tid. Analysen används sedan för att ta fram rätt hjälpmedel, något som med den nya metoden ska kunna göras på lite drygt halva tiden.

The impact on diagnosis and developing new drugs for a wide range of diseases could be absolutely massive. – Dr Valeria Ricotti, Great Ormond Street Institute for Child Health

Dr Ricotti är en av de forskare som tagit fram metoden som med hjälp av motion capture i samspel med maskininlärning spelar in och analyserar patientens rörelser mer effektivt än vad som tidigare varit möjligt. En arbetsgrupp vid Imperial College som testat den nya metoden på patienter med FA noterar att de med hjälp av verktyget kan förutspå sjukdomens framtida inverkan på patienten på tolv månader – en halvering av tiden jämfört med den konventionella proceduren.

90107_55_scientists-use-avatars-motion-capture-ai-technology-to-diagnose-rare-diseases_full.jpg

Bildkälla: 20th Century Studios

"Our new approach detects subtle movements that humans can't pick up on" – Professor Aldo Faisal, Imperial College

De medverkande forskarna hoppas att det nya analysverktyget ska kunna snabba på utvecklingen av läkemedel för mer sällsynta sjukdomar då kliniska tester kan utföras betydligt snabbare och effektivare än tidigare. För närvarande utvärderas även motion capture-tekniken hos patienter med Multipel skleros, Parkinsons och Alzheimers sjukdom.

Hur metoden kommer att implementeras och vilken påverkan det bär med sig får framtiden utvisa.