I rådande dyrtider höjs priser inom praktiskt taget alla kategorier och datorhårdvara som har flera år av uppgång bakom sig fortsätter uppåt. Nu följer EK Water Blocks efter och flaggar för att de till följd av världsläget inom kort höjer priserna för delar av sitt sortiment.

In light of full transparency, we wanted to inform you of some changes that will be taking place in the coming weeks. Due to various factors like raw material sourcing difficulties, material prices, and labor costs, we will raise the prices of a selected range of our products.

These changes will occur on March 31, 2023, and the price increase will only affect certain products. Those prices will increase by 8% on average, applying to any selected product or product line our company currently offers.

På EK Water Blocks webbplats kommuniceras att kommande prisjusteringar härrör från svårigheter att få tag på råmaterial, stigande materialkostnader och kostnader för arbetskraft. Som följd av detta kommer "vissa produkter" i sortimentet att bli i snitt 8 procent dyrare än idag. Om bolagets uttalande är att tolka ordagrant bör priserna för större delen av sortimentet förbli orörda.

Samtidigt meddelar EK Water Blocks att prishöjningarna inte gäller ordrar som läggs innan den 31 mars. I all välvilja kan det tolkas som att bolaget vill ge kunder en chans att handla till dagens lägre priser innan prisökningarna slår till, men det ska kanske främst ses som att de på kort sikt hoppas se butiksrusning och ökad försäljning.