Asus Wavi Xtion (uttalas way-vee action) är en ny produkt från Asus som tagits fram i samarbete med Primesense, bolaget bakom tekniken i Microsoft Kinect. Det hela går kort och gott ut på att kombinera två basenheter som kan strömma HDMI trådlöst med ett radarliknande tillbehör som kan känna av rörelser i tre dimensioner.

ASUS WAVI Xtion combines full HD wireless media streaming with the world’s first PC motion-sensing interface, providing remote gesture-based control of PC entertainment on a big screen TV.

Tanken är att Wavi Xtion ska användas för att strömma bild mellan exempelvis en dator och vardagsrummet medan rörelsekameran fungerar som inmatningsenhet för att navigera gränssnittet, mediaspelaren, köpa film och musik i @Vibe Online Store och röja runt i spel genom att mappa om kontrollerna till mänskliga rörelser.

Asus Wavi Xtion visas upp på mässan Cebit 2011 den 1–5 mars. Pris och lanseringsdatum är ännu inte känt.