I slutet av 2017 gick musiktjänsterna Spotify och Deezer samman och vädjade till EU om att de måste arbeta mer för att säkerställa lika villkor på marknaden för strömning av innehåll. Specifikt pekade de ut Apple, som utnyttjar sin position som både plattformsinnehavare och konkurrent för att ge sina egna tjänster fördelar.

I ett inlägg på Spotifys webbplats berättar företagets VD Daniel Ek att företaget tagit detta vidare och lämnat in ett klagomål mot Apple till EU. Precis som tidigare handlar det om Apples konkurrenshämmande affärsmetoder och vad Ek kallar för "Apple-skatten".

Det handlar om ett påslag på 30 procent för köp som gjorts genom Apples betalningssystem och gäller för digitala tjänster som Spotify. Det handlar bland annat om köp i applikationen för att uppgradera från gratisversionen till Premium-versionen av Spotify. Samma regler gäller inte för tjänster som Uber enligt Ek, där köp kan göras utan det extra påslaget.

We aren’t seeking special treatment. We simply want the same treatment as numerous other apps on the App Store, like Uber or Deliveroo, who aren’t subject to the Apple tax and therefore don’t have the same restrictions.

Om Spotify väljer att betala det extra påslaget måste de höja priset på sin Premium-tjänst långt över priset för Apple Music, vilket ger Apples tjänst ett konkurrensmässigt övertag och påverkar kunderna negativt. Om de väljer att inte använda Apples betalningssystem behöver de inte betala den extra kostnaden, men enligt Ek blir de då begränsade rent tekniskt.

Han berättar att Apple då begränsar Spotifys möjlighet att kommunicera med sina kunder och blockerar dem från att skicka mejl till användare med Apple-enheter. De har även tidigare hindrat Spotify och andra konkurrenter från att implementera stöd i tjänster som Siri, Homepod och Apple Watch.

I sitt klagomål hävdar Spotify att alla applikationer ska konkurrera på samma villkor och det bör även gälla för Apple Music. De anser också att kunder ska kunna välja hur de vill betala för tjänster och inte låsas in i system som innebär extra kostnader för dem och företagen. Apple har ännu inte svarat på anklagelserna.

Läs mer om Spotify: