Hårddisktillverkarna Seagate och Western Digital har på sistone skapat kontroverser för att i skymundan smugit in den billigare, lägre presterande tekniken Shingled Magnetic Recording (SMR) i företagets modellprogram. Nu väljer Western Digital i ett blogginlägg att lägga korten på bordet och redogöra för exakt vilka produkter som bygger på tekniken.

Trots att SMR-tekniken möjliggör hög lagringskapacitet med färre plattor används tekniken inte i Western Digitals största lagringsenheter. Istället nyttjas den i 6 TB-modellerna WD60EFAX och WD60EZAZ, som flyger under WD Red- respektive WD Blue-flagg. Totalt nio av företagets konsumentdiskar bygger på SMR, sex stycken modeller i formfaktorn 3,5 tum och tre stycken 2,5-tummare.

WD-SMR-list.jpg
WD-SMR-list-169.jpg

Blogginläggets nya uppgifter kompletterar ett tidigare uttalande där Western Digital försvarar användningen av SMR-tekniken. Företaget menar att produktserien som hamnat i skottgluggen, WD Red, främst är tänkt för oregelbunden användning i exempelvis NAS-enheter i hemmamiljöer. Det innebär scenarion där diskarna erbjuds tillräcklig nedtid för att köra optimeringsprocesser – något diskarna inte kan utföra vid konstant bruk.

DMSMR is designed to manage intelligent data placement within the drive, rather than relying on the host, thus enabling a seamless integration for end users. The data intensity of typical small business/home NAS workloads is intermittent, leaving sufficient idle time for DMSMR drives to perform background data management tasks as needed and continue an optimal performance experience for users.

Att Western Digital väljer att använda SMR i mindre hårddiskar beror sannolikt på viljan att minska produktionskostnader i en prispressad del av marknaden, där tekniken möjliggör minskat antal plattor per disk. Medan SMR i praktiken skulle ge lagringsdensiteten än större skjuts i större diskar har företaget avstått implementation där, då prestandaförlusten troligen bedömts vara för stor ställt mot kapacitetsökningen.

Värt är även att nämna att Western Digital i sitt klargörande endast diskuterar hårddiskar avsedda för konsumenter, utan att explicit förneka användningen av SMR i andra segment, exempelvis företagets white label-diskar som byggs in i externa hårddiskar.