Kretsutvecklaren ARM Holdings har varit på tapeten de senaste veckorna, där olika aspekter kring Apples stundande övergång till egenutvecklade processorer avhandlats. Därtill har ARM-ägaren Softbank uttryckt intresse över att sälja verksamheten, någonting som enligt uppgift lockar Nvidia.

Nu följer ARM-kopplade uppgifter av det lite ovanligare slaget, vilka avser bolagets kinesiska division. Avdelningen huserar i Shenzhen och arbetar tillsammans med kinesiska kunder, och nu beskyller företaget den nyligen avskedade VD:n för att ha tagit den kinesiska divisionen i sitt våld. Detta genom att vägra avgå från sin post, försvåra kommunikation med kunder och stänga ute ARM-representanter med hjälp av egen vaktpersonal.

Det är Bloomberg som rapporterar om situationen och som skriver att VD Allen Wu avskedades i juni, men att han sedan dess inte släppt taget om sina arbetsuppgifter. Styrelsens beslut att sparka Wu grundade sig i att han skapat en investeringsfirma som konkurrerar med kretsutvecklaren, något han nekar till. För tillfället menar ARM att Wu "propagerar felaktig information och sprider skräck och förvirring bland de anställda".

Allen’s focus on his own self-preservation has also put China semiconductor innovation at risk as he has attempted to block the critical communication and support our China partners require from Arm for ongoing and future chip designs. – ARM

Den envise och numera självutnämnde företagsledaren har exempelvis försökt blockera kommunikation med viktiga kinesiska kunder, vilket kan påverka Kina och specifika storkunder som Huawei när det gäller framsteg på halvledarfronten. Att tillsätta en ny VD är inte det lättaste eftersom företagets registreringsbevis och sigill behövs, material som i skrivande stund innehas av Allen Wu och den egna vaktpersonalen.

ARM och den kinesiska divisionen är båda överens om att processen skadar halvledarmarknaden och kinesiska myndigheter har ombetts ingripa för att lösa situationen. Det återstår att se om detta sker och vilken part som får myndigheternas stöd. I samtal med Bloomberg säger forskaren Alex Capri från filantropiska organisationen Hinrich Foundation, att händelsen kan komma att avskräcka andra företag från att etablera verksamhet i Kina.

Läs mer om ARM: