Digitala bilder, videor och kameror är numera självklarheter, men i mitten av 1950-talet var så inte fallet. Den minsta beståndsdelen av den digitala bilden kallas pixel, från engelskans picture element, och är den bildpunkt som tillsammans med tusentals eller miljontals andra pixlar bygger upp bilderna.

Den amerikanska datavetaren Russell Kirsch tillskrivs uppfinningen och digitaliserade redan 1957 ett fotografi föreställande sin son. Med hjälp av en bildskanner signerad Kirsch och hans forskarlag översattes bilden till digitalt format med upplösningen 176 × 176 pixlar, flera årtionden innan de första digitalkamerornas intåg. Nu rapporteras att Russell Kirsch avlidit.

Kollage Russell Kirsch.jpg

Bildkälla: National Institute of Standards and Technology (t.v.), The Oregonian (t.h.)

Nämnda bild är trots de få 30 976 bildpunkterna relativt detaljerad, där flera avläsningar utökade de svart-vita värdena med en mer finkornig gråskala. Med den lågupplösta bilden syns dock tydligt det rutmönster som är resultat av kvadratiska pixlar, något som även med dagens högupplösta skärmar kan sätta käppar i hjulen för realistiska avbildningar av kurvade former.

Squares was the logical thing to do. Of course, the logical thing was not the only possibility … but we used squares. It was something very foolish that everyone in the world has been suffering from ever since.

I en intervju med Wired från 2010 uttryckte Kirsch att geometrivalet med facit i hand var ett dumt sådant, som plågat världen sedan introduktionen. Han menade att den kvadratiska formen var rimlig vid skapandet, men kom med tiden att förespråka pixlar med variabla former anpassade efter ändamål. Dum form eller ej – klart är att idén om pixlar och den digitala bilden bidragit till den grafiska värld som idag finns i tekniksfären. Russell Kirsch blev 91 år gammal.

Källa: Oregon Live