Den Europeiska unionen ser ut att på sistone ha fått ordentligt med drag under galoscherna. I början av veckan rapporterade vi om hur EU redan till sommaren väntas tvinga mobiltillverkare att uppdatera sina telefoner under en längre period i en process som väntas ta så lite tid som några månader. Nu rapporterar Reuters att unionen nästan lika skyndsamt förbereder rättsliga åtgärder mot Apple.

Bakgrunden är de många klagomål från bolag såsom Spotify och Epic Games gällande bolagets monopol på betallösningar i Apples App Store. De klagande bolagen menar att Apple utnyttjar sin ställning genom att tvinga samtliga transaktioner på bolagets produkter genom dess egna betalkanaler, även transaktioner såsom förnyelser av prenumerationer och köp i spel.

Enligt Reuters ledde Spotifys klagan till en av fyra nuvarande utredningar mot Apple från EU-kommissionens sida – och kan komma att leda till att bolaget tvingas ändra sina affärsmetoder. "Två personer med insyn i ämnet" uppger att kommissionen arbetar mot att formellt delge Apple misstankar gällande sin hantering av betalningar i App Store med stöd av unionens konkurrenslagar "innan sommaren".

Det höga tempot i den preliminära utredningen av potentiella konkurrensbrott mot Apple betyder dock nödvändigtvis ingenting om en skarp rättsprocess inleds. Huruvida det sker, och på vilka grunder, lär vi se till sommaren.

Läs mer om EU och Apple: