Den webbaserade plattformen Github används för lagring av versionshistorik för programkod och projekt där versionshanteringssystemet Git nyttjas. Plattformen är populär bland annat tack vare sitt förhållandevis stora utbud av kostnadsfri funktionalitet.

Själva versionshanteringssystemet Git skapades år 2005 för att hantera specifikt Linux-kärnan, men lämpar sig till stora projekt med öppen källkod i allmänhet. Det tillåter bland annat utvecklare att skapa olika grenar inom samma projekt, vilka sedan kan slås samman i vad som kallas en merge. Dess skapare, Linus Torvalds, är däremot inte särskilt förtjust i Githubs hantering av det.

Detta tydliggjordes när utvecklare på Paragon Software skickat en pull request. Det är en slags förfrågan om att hämta data och acceptera ändringar utvecklare önskar bidra med. Förfrågan, som gällde bidrag till en funktion i kommande version 5.15 av Linux-kärnan, möttes dock av en inte helt nöjd Torvalds. Ändringen i sig var inte problemet, däremot var de grenar i projektet som slagits samman med hjälp av Github inte välkomna.

Github creates absolutely useless garbage merges, and you should never ever use the github interfaces to merge anything. Github is a perfectly fine hosting site, and it does a number of other things well too, but merges is not one of those things. Linux kernel merges need to be done *properly*. That means proper commit messages with information about what is being merged and *why* you merge something. But it also means proper authorship and committer information etc. All of which github entirely screws up. – Linus Torvalds

Github skapar enligt Torvalds fullkomligt värdelösa skräp-sammanslagningar och bör aldrig användas för att slå samman något någonsin. Han menar att plattformen funkar fint för andra saker, men att sammanslagningar kräver ordentlig dokumentation som Github endast skapar en enda röra av. Frustrationen är inte obefogad, då det bland annat förekom dokumentation som endast innehöll den korta meningen "Merge branch 'torvalds:master' into master".

Torvalds skriver även att de väljer att se genom fingrarna med det för den här gången. Meddelandet avslutas med en rekommendation om att göra saker ordentligt och slå samman grenar direkt i kommandotolken, inte med "Githubs trasiga webbgränssnitt".

Källa: Neowin

Använder du Github och har det i sådant fall gjort dig lika frustrerad?