Världens blickar riktas mot kretsbrist och i förlängning mot Taiwan, där världens största tillverkare av kretsar har sitt fäste. Kontraktstillverkaren Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) svarade ensamt för 52,9 procent av världens kretsar andra kvartalet 2021. På en avlägsen andraplats är Samsung med 17,3 procent och på tredje Globalfoundries med 6,1 procent.

Förutom det faktum att TSMC är i särklass störst och en stor del av bristen kan tillskrivas företaget oroas omvärlden alltmer över Kina. Spänningen mellan nationerna har förvärrats betydligt i takt med att Taiwans diplomatiska kontakter med andra länder fördjupats. Att Taiwan erkänns av andra länder är ett rött skynke för Kina, som ser Taiwan som en utbrytarstat som en dag ska återförenas med Kina. Kina har inte uteslutit ingripa militärt om Taiwan formellt utropar självständighet och har de senaste veckorna trappat upp flygningar med militärflygplan över Taiwans luftförsvarszon.

Taiwan is not a stable place," said Gelsinger, adding that Beijing sent 27 warplanes to Taiwan's air defense identification zone this week. "Does that make you feel more comfortable or less?

I ett tal på konferensen Fortune Brainstorm Tech i Half Moon Bay, Kalifornien, säger Intels VD Pat Gelsinger att situationen kring Taiwan inte är stabil och ställer en retorisk fråga om det känns tryggt eller ej. TSMC, och dess sydkoreanska huvudkonkurrent Samsung, är igång med nya fabriker i USA, något han själv erkänner minskar de geopolitiska riskerna situationen i östra Asien innebär.

Gelsinger tillägger dock att det vore bättre om den amerikanska staten investerar i och subventionerar amerikanska bolag, där han förutom sitt eget tar upp Micron och Texas Instruments som två andra viktiga inhemska aktörer. Här argumenterar han för att det är bra om forskning, utveckling och intellektuell egendom (IP) stannar inom landet, samtidigt som han frågar åhörarna om de vill att företag som TSMC och Samsung skattar i sina länder eller om amerikanska företag betalar skatt i USA.

How do you compete with a 30 to 40% subsidy? Because that means we're not competing with TSMC or Samsung, we're competing with Taiwan and Korea. The subsidies in China are even more significant.

Med rådande kretsbrist och den geopolitiska situationen i östra Asien ser Intel en själva en möjlighet att likt Samsung och TSMC bli kontraktstillverkare. För att åstadkomma detta har de knoppat av tillverkningsdelen till ett eget företag och storinvesterar i nya fabriker. För att klara detta ser Gelsinger statliga subventioner som helt nödvändiga, då TSMC och Samsung uppges får stora subventioner i hemländerna Taiwan respektive Sydkorea.

Hur stora investeringar och subventioner Gelsinger tycker att det krävs för att amerikanska företag som Intel, Micron och Texas Instruments ska kunna konkurrera med asiatiska aktörer framgår inte. Mycket talar dock för att ett första steg blir verklighet inom kort. I somras röstade USA:s senat igenom lagförslaget US Innovation and Competition Act (USICA), ett investeringspaket på 54 miljarder dollar ämnade att bygga ut USA:s förmåga inom tillverkning av kretsar, telekomutrustning och forskning.

Med röstsiffrorna 68–32 gick förslaget i somras igenom senaten med bred majoritet och skickades vidare till representanthuset. Sedan dess har ingenting hänt, men här är Gelsinger "hoppfull" om att förslaget går igenom och blir verklighet till slutet av december månad.

Källa: Nikkei Asia

Läs mer om Intels storsatsningar på kretstillverkning: