Så kallade non-fungible token, förkortat NFT, har fått ett uppsving och är på tapeten hos bland annat spelutvecklare. I grunden används det för att med hjälp av blockkedjeteknik skapa digitala signaturer, som i sin tur kan representera ett digitalt föremål. Det har använts för att sälja allt från Twitter-inlägg till bilder och videoklipp.

En NFT är närmast besläktat med ett äkthetscertifikat och innebär inte i sig något kopieringsskydd eller tillgång till originalet som det baserats på. Det kan dock bryta mot upphovsrätten att sprida ett verk tillhörande en annan person, vilket ligger bakom ett beslut från marknadsplatsen Cent, som stoppar en majoritet av plattformens NFT-transaktioner.

Till Reuters meddelar Cents VD och medgrundare Cameron Hejazi att de valt att införa begränsningarna till följd av ett omfattande problem med plagierade och förfalskade föremål, där säljaren skapat en NFT av innehåll de inte äger eller har någon upphovsrätt till.

Problemet är inte unikt för Cent, utan ställer även till det för andra aktörer. En av dem är marknadsplatsen Open Sea, som tidigare rapporterat att cirka 80 procent av transaktionerna på plattformen är plagierade eller förfalskade objekt. Detta har väckt kritik från de kreatörer, däribland fotografer, konstnärer och musiker, vars innehåll olovligen nyttjats.