Lootlådor är en het potatis i spel- och regleringsvärlden, där bland annat den nederländska spelmyndigheten menar på att dessa innefattar element av hasardspel (eng. gambling) och bör klassas därefter. Dataspelsbranschen menar istället på att detta inte är fallet, då lootlådors innehåll saknar monetärt värde utanför spelen.

Det sistnämnda kan dock kringgås genom den svarta marknaden, där skins och annat spelinnehåll från lootlådor säljs för riktiga pengar via diverse forum. Nu rapporterar Sveriges Radio att svenska Lotteriinspektionen och regeringen vid ett specialinsatt möte kommit fram till att detta område ska komma att regleras hårdare.

Om det är så att det finns ett värde som omsätts utanför spelet, då är det ett spel om pengar som bedrivs utan tillstånd i Sverige och det är inte godkänt. – Alejandro Firpo

I och med den nya spellagen som träder i kraft i januari 2019 kan vidareförsäljning av innehållet från lootlådor bli olagligt, menar statssekreteraren Alejandro Firpo. På pappret är det redan olagligt idag, då spel om pengar kräver tillstånd från svenska Lotteriinspektionen.

Den nya lagen innebär dock att regleringarna även omfattar utländska aktörer som riktar sig till svenska konsumenter, där den idag enbart gäller svenska bolag. Detta innebär att lotteriinspektionen i och med den nya lagen kan komma åt de forum där delar av försäljningen faktiskt bedrivs, såsom utländska Facebook och Steam.

Då har vi ju större möjligheter att säga att det här faktiskt bryter mot svensk lagstiftning och vi har en annan möjlighet att ta kontakt med Facebook för att ta reda på vem som har de här grupperna. Det är väldigt positivt. – Marcus Aronsson

Konkret innebär detta alltså att vidareförsäljning av innehåll från lootlådor kan komma att lagföras från och med januari 2019, i samband med att den nya spellagen börjar gälla. Marcus Aronsson från Lotteriinspektionen indikerar att myndigheten kommer arbeta tillsammans med de som driver de berörda forumen och webbplatserna för att hindra försäljningen.