Ergonomi – viktigt för alla datoranvändare

När andra är på gymmet_cropped.jpg

Ergonomi och arbetsmiljö är begrepp som ofta kommer på tal när det handlar om kontorsutrustning. Men vad betyder dessa ord i praktiken, och är det verkligen relevant i vardagen?

Denna guide handlar om just begreppet ergonomi och hur det påverkar alla datoranvändare där ute. Kortfattat inbegriper det arbetsställning, fysisk belastning och säkerhet. Det är förmågan att kunna anpassa en arbetsmiljö till att förebygga och förhindra skador, onödig belastning och olycksfall.

Exempel på detta är hur en bra kontorsstol med god ergonomisk design på sikt kan förhindra uppkomsten av diskbråck, förskjutning av kotor och annan rygg- och nackrelaterad problematik, såsom muskelinflammation.

Positiv och negativ ergonomi har även tendenser att påverka människan psykiskt, en aspekt som oftast förbises när man diskuterar just detta ämne. Dåliga ergonomiska förhållanden kan medföra stress och försämra välmåendet medan det omvända ofta medför ett tillskott av energi och höjer effektiviteten. Ergonomi påverkar alltså även det allmänna välmåendet.

Utöver valet av skrivbord och kontorsstol finns andra aspekter att ta hänsyn till. Bland annat belysningen i rummet, positioneringen av datorskärmen och inte minst datortillbehören är alla viktiga ingredienser. I denna guide kommer vi att förklara allt detta och mycket mer därtill.

Profilbild Swec Ergonomi.png

Arbetsterapeuten Mikael Karlsen och SweClockers testpilot André Uppman bjuder på en grundlig genomgång av ämnet ergonomi vid datorn.

SweClockers skribenter

Bakom denna artikel står SweClockers testpilot André @Yatagarasu Uppman, som tidigare recenserat bland annat stolar och datortillbehör. Han har själv erfarenhet av vikten av god ergonomi eftersom han sedan en tid tillbaka drabbats av ryggproblem, vilket också medfört ett stort intresse för ämnet.

Dessutom har innehållet utformats i nära samarbete med Mikael @Crowwops Karlsen. Mikael är utöver medskribent och rådgivare även legitimerad arbetsterapeut från Karolinska Institutet och har flerårig erfarenhet av arbetsmiljöfrågor i bagaget, bland annat från arbete på sjukhus, i primärvården och inom den privata sektorn.