Den svenska auktionen om frekvensutrymme för 5G-nät skulle ursprungligen ägt rum i början av år 2020. Planerna sköts dock på framtiden i samband med en utredning om kinesiska teknikleverantören Huawei skulle tillåtas i svenska 5G-nät eller ej. Utredningen landade i Huawei inte skulle uteslutas, men att myndigheterna Säkerhetspolisen (Säpo) och Försvarsmakten skulle bedöma säkerhetsaspekterna runt den svenska 5G-utbyggnaden.

De båda myndigheterna beslutade senare att den kinesiska duon Huawei och ZTE inte ska tillåtas i svenska 5G-nät. Med det som grund beslutade Post- och telestyrelsen (PTS), den myndighet som ansvarar för 5G-auktionen, att stänga ute Huawei hos deltagare i 5G-auktionen. Förbudet pausades dock när Huawei överklagade PTS beslut, och rättsfallet är för närvarande pågående hos Förvaltningsrätten i Stockholm.

Eftersom kammarrätten nu beslutat att PTS villkor avseende Huawei ska gälla i väntan på den rättsliga prövningen av PTS beslut så återupptar myndigheten tilldelningen. PTS har varit i kontakt med de deltagande aktörerna och meddelat att auktionen inleds tisdag den 19 januari 2021.

Tidigare i veckan beslutade Kammarrätten i Stockholm att PTS får genomföra 5G-auktionen, trots att det råder osäkerhet runt Huawei som teknikleverantör. Nu meddelar PTS ett fastställt datum för auktionen. Den 19 januari år 2021 inleds auktionen där deltagare budar om utrymme i frekvensbanden 2,3 och 3,5 GHz. Båda dessa band hör hemma i vad som kallas Sub-6 GHz, vilka ligger nära de frekvensband som idag används för 4G/LTE.

De tidiga 5G-näten kommer därmed inte bjuda på de 10 Gbit/s som 5G över millimetervågor (mmWave) utlovar, men tack vare modernare och mer effektiv radioteknik utlovar båda 5G-varianter latenstider så låga som 1–2 millisekunder. Huawei riktade tidigare i veckan kritik mot PTS planer att genomföra auktionen då Kammarrättens klartecken inte tar ställning till vilka teknikleverantörer som får användas.

En operatör som vinner frekvensutrymme i auktionen och väljer att använda Huawei som leverantör av 5G-utrustning kan tvingas riva ut denna om Förvaltningsrätten i Stockholm avslår Huaweis överklagan. Av de operatörer som meddelat vilken teknik som ska användas väljer Telia att samarbeta med svenska Ericsson. Konkurrenten Telenor har sedan tidigare aviserat att Ericsson blir 5G-partner för tillverkningsindustrin.

Den svenska 5G-auktionen går alltså av stapeln den 19 januari år 2021. Förvaltningsrätten i Stockholm har ännu inte indikerat när ett beslut om förbudet mot Huawei väntas bli klart.

Läs mer om den svenska 5G-auktionen: