För några veckor sedan bjöds tekniksajten Techpowerup in av AMD till en rundabordskonferens i Barcelona, där halvledarföretaget delade med sig av sina visioner för framtiden. Det låter kanske inte nödvändigtvis jättespännande på förhand, men det visade sig att det röda laget håller på att göra betydande strategiförändringar för att bli mer konkurrenskraftigt.

Företagsledningen som var på plats vid konferensen meddelade att AMD framöver kommer att prioritera programvara, API och AI-tjänster framför traditionell hårdvaruutveckling. Tanken är att programvara inte längre endast ska vara ett komplement till hårdvaran, utan utgöra kärnan i AMD:s teknologiska ekosystem – en filosofi som mer liknar konkurrenten Nvidias.

AMD förklarade att de har tidigare fokuserat främst på att utveckla hårdvaran, och i andra hand tänkt på mjukvaruutvecklingsverktyg och programvaruföretag. Den nya strategin innebär att företaget inte längre bara kommer fokusera på att jaga snabbare och bättre hårdvara, för att använda AMD:s egna ord.

I stället säger man sig nu ha ”tredubblat” sin programvaruutveckling för att ”satsa fullt ut på programvara”. I samband med detta ska också flera anställda ha fått nya roller, där de fungerar som stöd till mjukvaruteamen.