Den engelska internatskolan Eton College kräver nu att nya elever som börjar årskurs ett lämnar sina telefoner hemma från och med september, skriver CBS News. Varje elev kommer att få en äldre Nokia-telefon som de kan sätta in sina SIM-kort i. Till skillnad från smarttelefonerna vi alla är vana vid ska substituten endast kunna ringa samtal och skicka SMS.

Eton College i England är känt för att ha många av landets premiärministrar som alumner. Tidigare har Eton infört krav på att elever måste lämna in sina telefoner under skoltid, för att slippa bli distraherade.

För nuvarande elever kommer de gamla reglerna om telefoner att fortsätta gälla, såsom att inte få använda telefonen under kvällstid och ha ålderskontroller kring vilket innehåll de kan konsumera på telefonerna.

I Sverige finns det ett antal skolor som också har infört mobilförbud. 2020 fick lärare rätt att ta mobiler från elever under lektionstid, och sedan 2022 är det förbjudet att använda mobiler i klassrum för något annat än att studera.

Tycker du att förbud mot smarttelefoner i skolor är en bra idé?