Det återstår blott timmar till Microsofts Surface-evenemang i New York, men ny information letar sig ut på webben in i det sista. Den senaste rundan kommer från den välrenommerade läckaren Evan Blass som nystat fram detaljer om Microsofts nya operativsystem som hittills gått under namnet Windows Lite.

WindowsLite.jpg

En konceptskiss på vad som tidigare kallats Windows Lite.

Namnet på det nya systemet sägs nu istället bli Windows 10X. Precis som tidigare sägs det vara systemet som körs i Microsofts nya produkt med dubbla skärmar, som går under kodnamnet Centaurus. Informationen om Windows 10X beskriver systemet som utformat för enheter med dubbla eller vikbara skärmar.

Den nya informationen anger inte att systemet nödvändigtvis använder en ny användarmiljö eller frångår de klassiska Win32-applikationerna. Istället sägs Windows 10X använda sig av ett system för isolering av applikationer i container-utrymmen som virtualiseras på enheten. Dessa kan sedan lagras på servrar och ladda till dessa container-utrymmen på enheten och körs således inte lokalt.

Nyttan i ett sådant system skulle kunna vara ökad säkerhet genom isolering av mjukvaran, samt att molnlagrade applikationer sannolikt är kontrollerad för skadlig kod. Om systemet laddar de virtualiserade applikationerna vid behov skulle det också kunna minska kraven på lokalt lagringsutrymme när mjukvaran endast behöver mellanlagras på enhetens lagringsutrymme under användning.

Detta förefaller vara Microsofts alternativ till Googles Chrome OS. Likheterna mellan de båda systemen ligger i att de förflyttar mjukvaran från lokal till fjärrlagrad exekvering. Chrome OS bygger dock primärt på webbaserade applikationer som bestyckats med möjligheten att köras i offline-läge. Windows 10X sägs istället fjärrlagra applikationer som sedan laddas ned och körs isolerat lokalt.

Fler detaljer om Windows 10X är att vänta när Microsofts evenemang drar igång klockan 16:00 senare under dagen. Förutom avtäckandet av systemet väntas även ett flertal produkter i datorfamiljen Surface avtäckas.

Vad tycker du om konceptet med virtualiserade molnlagrade applikationer? Skulle det kunna vara aktuellt för dig att köpa en Surface-enhet med ett sådant system? Dela med dig i kommentarerna!