Apple har i omgångar hävdat att bolaget och dess produkter står för integritet, och på just spåret integritet utlovades vidare förbättringar i och med lanseringen av IOS 14 som rullades ut under hösten. Delar av de utlovade förbättringarna, likt inställningar för spårning per applikation, har istället kommit att skjutas på framtiden – men oavsett Apples intentioner ser nu integritetsrättskämparna Noyb rött.

Pudelns kärna är IDFA, Apples system för annonserings-ID. Enligt Noyb skapas ett ID för varje användare som nyttjar en Iphone, att likställa med en påtvingad cookie. Detta i sin tur hävdas vara spårning av användare som inte går att välja bort – vilket går stick i stäv med gällande EU-reglering kring marknadsföring och GDPR. Noyb väljer därför att anmäla Apple till både tyska och spanska myndigheter med hänvisning till artikel 5(3) av e-Privacy-direktivet.

EU law protects our devices from external tracking. Tracking is only allowed if users explicitly consent to it. This very simple rule applies regardless of the tracking technology used. While Apple introduced functions in their browser to block cookies, it places similar codes in its phones, without any consent by the user. This is a clear breach of EU privacy laws. – Noyb-juristen Stefano Rossetti

Förbättrade inställningar gällande spårning per applikation med hjälp av IDFA har skjutits på framtiden, förbättringar Noyb anser vara otillräckliga. Enligt organisationens pressmeddelande ska uppdateringarna av IDFA innebära restriktioner av användningen för applikationer från tredje part – men inte Apples egna tjänster och applikationer.

Med gällande GDPR-lagar kan EU:s medlemsstater själva bötfälla organisationer som inte följer regelverket. Avslutningsvis meddelar Noyb att Google nyttjar ett snarlikt system, ett system som är "under utredning" av organisationen.

Läs mer om Apple: