I början av september föll domen i den utdragna dispyten mellan Epic Games och Apple. Konflikten har sin grund i Apples riktlinjer för bolagets applikationsbutik App Store, den enda tillgängliga källan till applikationer för IOS-enheter. Utvecklare måste dirigera användares betalningar för digitalt innehåll genom App Store, där en avgift om 30 procent tas ut.

Epic Games försökte kringgå detta med sitt spel Fortnite, vilket resulterade i att Apple portade spelet. Epic Games svarade med en stämning där Apple anklagades för att agera konkurrenshämmande. Nio av tio punkter avslogs, däremot dömdes Apple till att justera sitt regelverk för att tillåta utvecklare att ta betalt utanför App Store. Nu överklagar Apple domen.

I nuläget måste Apple ändra riktlinjerna senast den 9 december. Med överklagan yrkar Apple även på att detta ska skjutas upp till dess att överklagan samt ett antal andra mål avgörs i rätten. Apple hänvisar bland annat till en förlikning med flera mindre utvecklare från augusti som fortfarande väntar på godkännande.

Skulle Apples ansökan om att ställa domen på framtiden godkännas kan det dröja flera år innan de tvingas genomföra några förändringar.

Källa: CNBC

Läs mer om tvisten mellan Epic och Apple: